Zavod za stomatologiju RS: Imperativ poslovne politike koju vodimo jesu zadovoljstvo i dobrobit pacijenta

Javna zdravstvena ustanova Zavod za stomatologiju Republike Srpske u tekućoj 2021. godini, iako sa značajno smanjenim budžetom, planira osnivanje regionalnog centra u Trebinju, u kojem bi se građanima Istočne Hercegovine u početku pružale usluge iz oblasti oralne hirurgije, a s vremenom i specijalističke usluge iz svih ostalih oblasti stomatologije.

“Sve ove usluge bi bile pokrivene osiguranicima FZO RS, uz komercijalne usluge, koje će biti dostupne i neosiguranim pacijentima, ali po veoma konkurentnim i povoljnijim cijenama, nego što su to do sada plaćali u privatnom sektoru”, navodi se u saopštenju ove ustanove.

Namjera novoimenovanog v.d. direktora ustanove dr Miloša Kosa, koji je na ovu dužnost imenovan u decembru mjesecu prošle godine, a uz podršku resornog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, jeste da se stanovništvu trebinjske regije učini dostupnom sveobuhvatna stomatološka zdravstvena zaštita, kako fizički i geografski, a tako i ekonomski.

“Direktor je donio odluku da se odustane od nabavke službenog vozila, iako za istim postoji objektivna potreba jer Zavod ne posjeduje nijedno službeno vozilo, a potrebno je Ustanovi, te je izvršio dislokaciju sredstava za tu namjenu i usmjerio ih na nabavku opreme za potrebe specijalističke ambulante za oralnu hirurgiju koja će poslovati u sklopu Centra u Trebinju, jer je u pitanju investicija od opšteg interesa i značaja”, saopšteno je iz Zavoda.

Po direktorovoj odluci, ustanova će naći način da funkcioniše i bez neophodnog vozila, ali je interes i zdravlje građana Republike Srpske, u ovom slučaju građana Istočne Hercegovine, stavljeno u prvi plan.

“Na ovaj način pokazujemo opredjeljenost za kurs koji je zadala Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo, a to je zdravlje i zaštita građana Republike Srpske iznad svega. Imperativ poslovne politike koju vodimo jesu zadovoljstvo i dobrobit pacijenta”, zaključuju u saopštenju.