XV Simpozijum oralnih hirurga i oralnih implantologa Srbije

Dana 23.11. i 24.11.2018. godine U Beogradu je održan XV Simpozijum oralnih hirurga i oralnih implantologa Srbije koji je okupio veliki broj domaćih i stranih predavača.

Učesnici Simpozijuma su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim dostignućima na polju oralne hirurgije, oralne implantologije i implantat protetike. Simpozijumu je prisustvovao dr Predrag Jovičić šef Službe za oralnu hirurgiju Zavoda za stomatologiju.