Trošenje zubne supstance

Trošenje zuba tokom života normalna je fiziološka pojava, ali se i veoma često povezuje sa lošim navikama,  neadekvatnom okluzijom, kao i načinom održavanja oralne higijene.  Vrlo često trošenje zubne supstance dovodi do nezadovoljavajućeg estetskog izgleda,  osjetjivosti zuba i mehaničkih problema. Stoga ovakva stanja iziskuju ispitivanje i adekvatne terapijske procedure u stomatološkim ustanovama.

*Abrazija je trošenje zubne supstance koje najčešće nastaje kao posljedica loših navika  (agresivno četkanje zuba, upotreba četkica sa tvrdim vlaknima).  Kod abrazije dolazi do specifičnog stanja denticije koju karakteriše dobra koštana potpora i stabilnost zuba u alveolama, pri čemu su kliničke krune zbog patološkog trošenja zubne supstance dimenzionalno i morfološki izmijenjene, što zahtijeva specifičan pristup tzv. rehabilitaciju okluzije.1

Figure 1 abrazija zuba

*Atricija je trošenje zuba koje nastaje kao posljedica neadekvatne okluzije,  odnosno trenja jedne površine zuba o drugu površinu antagoniste  (zubi koji se nalaze jedni *preko puta drugih*).2

Figure 2 atricija zuba

*Erozija je gubitak zubne supstance koji nastaje kao posljedica dejstva hemijskih supstanci koje nisu produkt bakterija.  Do erozije zuba najčešće dovodi kiselina koja napada gleđ zuba (caklinu). Taj kiseli sadržaj najčešće se nalazi u prehrambenim proizvodima  (posebno alkoholu i gaziranim sokovima). Erozija zuba je izražena ako je smanjena odbrambena sposobnost pljuvačke  (npr. alkoholizam ili česta povraćanja kod stomačhih tegoba ili kod bulimije). U ovakvim stanjima dolazi do narušavanja kisele sredine usne duplje, pa samim tim i do pojave erozije. Kod erozije zuba prvo nastaju promjene koje su vidljive na gleđi, a manifestuju se kao gubitak sjaja zuba. 1

Dijagnoza  trošenja zubne supstance uspostavlja se na osnovu detaljnog kliničkog pregleda i anamneze  (razgovor sa pacijentom). Na taj način dobijamo podatke o eventualnim lošim navikama ili sistemskim bolestima (bulimija, alkoholizam, oboljenje gastrointestinalnog trakta).1

Figure 3 erozija zuba

Terapija trošenja zubne supstance zasniva se prije svega na uklanjanju etiološkog faktora koji dovodi do samoga oštećenja (adekvatna tehnika pranja zuba, promjena načina ishrane).  Ukoliko je etiološki  faktor koji dovodi do oštećenja nepoznat, neophodno je obaviti dodatna ispitivanja. Restauracija istrošenih zuba podrazumijeva ispunjavanje prostora gdje je nastalo trošenje.  Kompozitni ispuni (bijele plombe) smatraju se terapijom izbora u savremenoj stomatologiji.  Ukoliko je trošenjem zuba došlo do gubitka u većem obimu, neophodna je i protetska rehabilitacija  kojom bismo postigli uravnoteženje okluzije.2

Tamara Janjić dr stom.
Ambulanta za opštu stomatologiju

Literatura:

  1. Laura Mitchell, David A. Mitchell , Oksfordski priručnik kliničke stomatologije, Beograd, 2003.
  2. pitajtedoktora.com