Stomatološka protetika

SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU SA ZUBOTEHNIČKOM LABORATORIJOM

U Službi za stomatološku protetiku sa zubotehničkom laboratorijom pružaju se sljedeće usluge:

 • izrada metalokeramičkih krunica;
 • izrada bezmetalnih krunica;
 • izrada keramičkih faseta (ljuspica);
 • izrada adhezivog mosta;
 • izrada skeletiranih proteza;
 • izrada svih vrsta parcijalnih i totalnih proteza;
 • izrada brukso-splintova;
 • izrada nadogradnji prelomljenih zuba;
 • izrada privremenih krunica;
 • reparature proteza;
 • ostale usluge iz stomatološke protetike.

Dr stom. Tatjana Tepić Milinović,

spec. stomatološke protetike

Dr stom. Danijela Cota Pucar,

spec. stomatološke protetike

Dr stom. Branka Bojinović,

spec. stomatološke protetike

Dr stom. Diana Budimir,

spec. stomatološke protetike

Ostale službe i usluge