Specifičnosti morfologije korijenskih kanala i terapija trećeg molara

U svakodnevoj kliničkoj praksi u Službi za bolesti zuba i endodonciju susrećemo se kako sa raznolikom patologijom liječenja korijenskih kanala zuba, tako i njihovom morfologijom. Poseban akcenat stavljamo na liječenje trećih molara koji pokazuju niz varijacija u broju korijenova i broju  korijenskih kanala. Endodontsko liječenje trećeg molara je ponekad od strateškog značaja za protetsko zbrinjavanje krezubosti pacijenta u bočnoj regiji zbog preranog gubitka prvog i drugog molara. Morfologija kanalnog sistema trećih molara je izuzetno specifična, što u stvarnoj kliničkoj praksi zahtijeva neke modifikacije u endodontskoj tehnici.

Sl.1. Unutrašnja morfolgija donjih drugih i trećih molara 1.

Sl.2. Stanje prije početka terapija

Jedan od primjera iz naše svakodnevne prakse je i endodontsko liječenje desnog  donjeg  trećeg molara.

Pacijent u dobi od 40 godina javio se zbog povremenih smetnji u području zuba 48. Kliničkim pregledom je utvrđena rubna pukotina ispuna, te sekundarni karijes. U lokalnoj sprovodnoj anesteziji nakon uklanjanja ispuna i karijesom promjenjenog dentina, oblikovan  je endodontski kavitet te aplikovano sredstvo za trajnu desenzibilizaciju pulpe. U narednoj posjeti nakon uklanjanja sredstva za trajnu desenzibilizaciju, izvršena je mehaničko medikamentozna instrumentacija četiri korijenska kanala i utvrđena njihova dužina upotrebom endometra. U istoj posjeti izvršena je i definitiva opturacija  kanalnog sistema.

Sl.3. Stanje nakon definitivne opturacije kanalnog sisitema

Potpunom opturacijom kanalnog prostora pacijent se riješio bola i zub je sačuvao svoju potpunu funkciju.

Danijela Prole spec. dr stom.
Tanja Jošić Tegeltija dr stom.
Služba za bolesti zuba i endodonciju

Literatura:

  1. Vladimir Filipović, Snežana Gvozdenović-Sedlecki, Olga Karadžov, Dušan Kezele, Žarko Kolak, Dragan Kuburović, Dušan Marković, Dragica Mijušković, Miroslav Pajić, Veselin Petrović, Endodoncija, Beograd 2002.