Radni kurs “Postavljanje estetskih materijala na prednjim i bočnim zubima”

U JZU Zavodu za stomatologiju je dana 26.10.2018. održan radni kurs u okviru kojeg su naši ljekari edukovani o najsavremenijoj tehnici postavljanja estetskih materijala kako na prednjim, tako i na bočnim zubima.

Na predavanjima su prezentovane indikacije za direktne retauracije, izbor nijanse, izrada individualnog ključa boja kao i obrada estetske restauracije.
U Praktičnom dijelu na modelima je rađena direktna restauracija klase IV tehnikom slojevitog nanošenja materijala.

Predavanja je držao dr Ivan Škorput, a korišten je visoko estetski kompozitni materijal sa nano česticama 3M.