Prvi stalni molar

Šta kada nikne?

Šesta godina života je očekivani period nicanja prvog stalnog molara. Vrlo često među roditeljima postoji   dilema o tome da li je to mliječni ili stalni zub. Bitno je uputiti roditelje o periodu smjene zuba mliječne i stalne denticije. Dijete u u mliječnoj denticiji  posjeduje dvadeset mliječnih zuba  koji niču u periodu između šestog mjeseca života i treće godine, kada se već očekuje potpuno prisustvo svih mliječnih zuba.

Prirodna smjena mliječnih zuba i nicanja njihovih stalnih zamjenika počinje već u šestoj godini života i traje do trinaeste godine kada u ustima naših pacijenata očekujemo prisustvo stalnih zuba. Nicanje prvog stalnog molara označava bitnu prekretnicu u rastu  i razvoju zuba i vilica. Prvi stalni molar je najvažniji zub za razvoj i funkciju organa za žvakanje jer stabilnom interkuspidacijom podupire vertikalnu dimenziju lica i strukture viličnog zgloba.

Prvi stalni molar, tj. “šestica” ima izražene  fisure i jamice u kojima se lako zadržava hrana, što pogoduje nastanku karijesa. Sve se to događa zbog loše higijene i nepravilne ishrane.

Kako da ne zaboli?

Bitan dio preventivnih programa kako masovnih tako i individualnih odnosi se na sprečavanje nastanka oboljenja pulpodentinskog kompleksa prvog stalnog molara.

Sa ciljem zaštite površine gleđi zuba od djelovanja kariogenih  agensa  i sprečavanja razvitaka karijesa primjenjuje se profilaktička metoda zalivanja fisura koja je pokazala vrlo veliku efikasnost u redukciji karijesa. To je zapravo metoda koja se odnosi na prekrivanje fisura i jamica griznih površina ovg zuba različitim vrstama zalivača, pri čemu se dobijaju površine na kojima se teže zadržva plak sa bakterijama uzročnicima karijesa.

Postoje razne vrste  “zalivača fisura”, ali se danas najradije preporučuju glas jonomer cementi, koji svoj zaštitni efekat ostvaruju zahvaljujući dodatnom otpuštanju fluora. Fluor je izuzetno moćno zaštitno sredstvo koje svoj antikariogeni efekat bazira na tome što sprečava procese demineralizacije. Potrebno je roditeljima objasniti da je zalivanje fisura kao profilaktička mjera  minimalno invazivna metoda koja ne zahtjeva mašinsku obradu zuba, te da je potpuno bezbolna.

Kada je pravo vrijeme za zalivanje fisura ?

Zalijevanje fisura se obavlja u prvoj godini po nicanju ovog zuba, ukolio je stomatolog utvrdio da je zub u potpunosti zdrav.