Prilog iz emisije “Širom Srpske” o održanoj radionici u Centru za specijalističke usluge “Za majku i dijete”