Prelom krunice stalnog zuba kod djeteta

U okviru Službe za preventivnu i dječiju stomatologiju svakodnevno nastojimo kroz slikovite demonstracije, obuku djece i roditelja, približiti značaj održavanja oralne higijene, te zdravlja usta i zuba. Pored prevencije, svakodnevno se obavljaju sanacije karioznih zuba, ekstrakcije (vadjenje), te restauracija (nadogradnja) traumatski oštećenih zuba. U zavisnosti od datog slučaja, tj. indikacije, u svakom momentu su nam dostupni konsultativni pregled ortodonta, oralnog hirurga, te pregledi u okviru ambulanti za bolesti usta i zuba, čime se na najbolji način rješavaju sve komplikacije. U tekstu koji slijedi prikazujemo slučaj iz svakodnevnog rada.

Dječak uzrasta 11 godina javlja se u pratnji majke u Službu za preventivnu i dječiju stomatologiju, zbog povrede u školskom dvorištu. Majka negira alergiju i sistemska oboljenja. Ekstraoralnim pregledom uočavamo otok i razderotinu donje usne. Intraoralnim pregledom uočavamo stalnu denticiju, frakture krunica zuba 11 i 22, te kontuziju u regiji zuba 21. Prisutna protruzija gornjeg fronta. Test vitaliteta povrijeđenih zuba je pozitivan. Povrijeđeni zubi blago perkutorno neosjetljivi. Nije bilo poremećaja svijesti niti opšteg stanja. Kliničkim pregledom se ne uočava oštećenje pulpnog tkiva, te se pacijent upućuje da uradi RVG snimak. Nakon analize snimka povrijeđnih zuba (gubitak dijela gleđi i dentina bez otvaranja pulpe zuba sa završenim rastom korijenova), te davanja lokalne anestezije, pristupili smo restauraciji povrijeđenih zuba. Pacijentu i roditeljima date su upute o daljnjem tretmanu – mekša ishrana narednih sedam dana i savjeti o održavanju oralne higijene. Prvi kontrolni pregled obavljen je nakon šest nedjelja kada je ustanovljena potpuna funkcionalna i estetska rehabilitacija, uz odsustvo kliničkih i radioloških simptoma. Naredni kontrolni pregled, nakon godinu dana, pokazuje pozitivan test vitaliteta i odsustvo kliničkih simptoma, što ide u prilog povoljnog ishoda terapije traume. Pacijent se zakazuje na redovne, šestomjesečne stomatološke preglede, uz neophodan konsultativni pregled ortodonta zbog prisutne ortodontske nepravilnosti.

Slika. 1 Fraktura

Slika 2  RTG snimak

Slika 3  Poslije restauracije

Jovana Lovrić spec. dr stom.
Milena Radjan Gajić spec. dr stom.
Služba za preventivnu i dječiju stomatologiju

[1] Majka djeteta dala pisanu saglasnost za fotografisanje djeteta u svrhu pisanja stručnih radova