Predavanje i radionica kompjuterski vođene implantologije, novembar 2019. godine, Frankfurt, Njemačka

Dana 8. novembra 2019. godine u Frankfurtu održano je predavanje i radionica iz komjuterski vođene implantologije, kojima je prisustvovao specijalista Zavoda za stomatologiju dr Predrag Jovičić, specijalista oralne hirurgije.

Predavanja su bila usmjerena na trenutno najnovije svjetske implantološke trendove, upoznavanje sa hirurškim setom za kompjuterski vođenu ugradnju implantata i mogućnosti krestalnog sinus lifta pomoću guide-a.

Na radionici su bili prezentovani hirurški setovi za kompjuterski vođenu ugradnju implantata i sama ugradnja implantata pomoću guide-a, gdje su učesnici bili u prilici na modelu da primjene prethodno stečena znanja.