Pravilnik o kućnom redu

IZVOD
IZ PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU
Javne zdravstvene ustanove
„Zavod za stomatologiju“ Republike Srpske

Član 3.

Kućni red se odvija u skladu sa organizacijom rada radnih jedinica i za njegovo održavanje odgovorni su svi radnici Zavoda, pacijenti, korisnici usluga i posjetioci.

Član 4.

Redovno radno vrijeme u Zavodu traje od 07,00 do 20,00 časova od ponedjeljka do petka, tj. od 07,00 do 14,00 časova subotom.

Član 6.

Korisnici usluga, pacijenti, posjetioci i radnici Zavoda dužni su da se najsavjesnije odnose prema čuvanju inventara Zavoda i održavanju čistoće, a posebno moraju voditi računa o održavanju čistoće u toaletima u koje ne smiju bacati nikakve otpatke od jela, hartije, platna, a posebno ne dijelove pribora za intimnu higijenu i sl.

Član 7.

U prostorijama Zavoda je strogo zabranjeno pušenje.

Član 8.

Korisnicima usluga, pacijentima, posjetiocima i radnicima Zavoda se izričito zabranjuje:
1) upotreba alkoholnih pića i opojnih droga u prostorijama Zavoda;
2) igranje karata i sličnih igara u vidu kocke u prostorijama Zavoda;
3) nepotrebno zadržavanje u drugim zavodskim prostorijama i hodnicima;
4) pjevanje, sviranje, stvaranje buke i sve drugo što narušava mir u prostorijama
Zavoda i u neposrednoj blizini Zavoda;
5) dovođenje bilo kakvih životinja u prostorije Zavoda;
6) svađanje i međusobne prepirke;
7) primanje hrane i drugih stvari bez dozvole odgovorne sestre/tehničara;
8) razgovor preko prozora;
9) odlazak u druge prostorije Zavoda i
10) nošenje hladnog ili vatrenog oružja.

Član 9.

Korisnik usluga, pacijent, posjetilac i zaposleni radnik Zavoda koji namjerno ili iz krajnje nepažnje pričini materijalnu štetu Zavodu, dužan je istu nadoknaditi.
Zapisnik o nastaloj šteti sačinjava lice ovlašteno od strane direktora Zavoda u prisustvu lica koje je prijavilo štetu.
Visinu štete procjenjuje komisija imenovana od strane direktora Zavoda ili lice koje on ovlasti.

Član 10.

Pacijenta ili korisnika usluga prihvata stomatološka sestra/tehničar i, po potrebi, upoznaje sa kućnim redom, pomoćnim prostorijama i dovodi u prostoriju u kojoj će mu biti pružena usluga.