Perioimplant 7 Opatija, 21.09. i 22.09.2018. godine

21.09. i 22.09.2018. godine u Opatiji je održan Perioimplant 7 međunarodni kongres parodontologije i implantologije koji okuplja veliki broj doktora stomatologije, oralnih hirurga i parodontologa iz šire regije, a kojem je prisustvovao i dr Predrag Jovičić spec. dr stom, šef Službe za oralnu hirurgiju Zavoda za stomatologiju.

Sa vrhunskim domaćim i stranim predavačima Kongres pruža uvid u najnovije svjetske trendove, prije svega, na polju implantologije. Pored predavača iz regije, ove godine prisutni su imali priliku da prate predavanje prof. Paolo Mala, tvorca „All on four“ implantološkog koncepta koji predstavlja opšti trend u svijetu implantološke i protetske rehabilitacije bezubih pacijenata. Koncept koji prof. Paolo Malo promoviše podrazumijeva ugradnju 4 implantata u bezubu vilicu i njihovo imedijatno opterećenje sa privremenim protetskim radom. Dakle, pacijentu se u jednom aktu ugrade implantati i izradi privremeni protetski rad, tako da pacijent isti dan dobije zube, bez čekanja perioda oseointegracije ugrađenih implantata. Dr P. Jovičić imao je priliku i da prisustvuje „masterclass“ predavanju prof. Paolo Mala koje je bilo organizovano za manji broj učesnika, sa još egzaktnijim podacima koji se tiču njegove revolucionarne tehnike.