Osnivanje

Javna zdravstvena ustanova „Zavod za stomatologiju“ osnovana je Odlukom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-222594/10 od 16.12.2010. godine, kao zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa u kojoj se pacijentima pružaju specijalističke usluge iz svih oblasti stomatologije:

  • oralne hirurgije;
  • preventivne i dječije stomatologije;
  • bolesti zuba i endodoncije;
  • bolesti usta i parodontologije;
  • stomatološke protetike i
  • ortopedije vilice.

Na osnovu odluke o osnivanju Zavod je upisan u sudski registar kod nadležnog suda, te u Registar zdravstvenih ustanova koji vodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Zavod, takođe, posjeduje rješenje resornog ministarstva o ispunjenosti uslova u pogledu kadra, prostora i opreme neophodnih za početak rada zdravstvene ustanove, te rješenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju medicinskih sredstava.

Zavod je organizovan tako da su pacijentima na jednom mjestu dostupni specijalisti iz svih oblasti stomatologije, koji prema visokim domaćim i međunarodnim standardima pružaju ne samo usluge koje se nalaze na Cjenovniku Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, nego i velik broj komercijalnih usluga, naročito usluga iz oblasti estetske stomatologije.

U Zavodu se godišnje pregleda preko 24 000 pacijenata, te pruži preko 80 000 usluga, od čega najveći broj usluga iz oblasti oralne hirurgije i ortopedije vilica.

Zavod shodno ugovoru o isporuci medicinskih sredstava osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske vrši i isporuku dentalnih medicinskih sredstava, čiji broj na godišnjem nivou iznosi oko 1200 pomagala.

Od osnivanja konstantno radimo na unapređenju kvaliteta stomatoloških usluga. Takvom poslovnom politikom ispunili smo zahtjeve nacionalnih standarda, što je rezultiralo time da postanemo prvi zavod u Republici Srpskoj koji je dobio status sertifikovane zdravstvene ustanove.

Sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa normom ISO 9001:2008 uveden je i sertifikovan u Zavodu u martu 2015. godine. U martu 2018. godine uspješno smo resertifikovali sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015, što je potvrda da Zavod u pogledu organizacije, pružanja stomatoloških usluga i proizvodnje dentalnih medicinskih sredstava funkcioniše prema najvišim svjetskim standardima.

Rad u Zavodu organizovan je u dvije smjene, radnim danom u periodu od 07.00 do 20.00 časova, a subotom od 07.00 do 12.00 časova.