Organizacija

Upravni odbor JZU “Zavod za stomatologiju” Republike Srpske
Dr med. Slađana Vranješ
Sanja Raković, dipl ek.
Dr med. Dragana Janković

Direktor
Miloš Kos, dr stom.

Pomoćnik direktora za ekonomske poslove
Bojan Kušljić, dipl. ek.

Pomoćnik direktora za pravne poslove
Nevena Metlar, dipl. pravnik

Pomoćnik direktora za stomatološke poslove
dr Tamara Kljajčin, spec. oralne hirurgije

Šef Službe za oralnu hirurgiju
Dr stom. Predrag Jovičić, spec. oralne hirurgije

Šef Službe za stomatološku protetiku sa zubotehničkom laboratorijom
Dr stom. Tatjana Tepić Milinović, spec. stomatološke protetike

Šef Službe za ortodonciju sa zubotehničkom laboratorijom
Dr stom. Nataša Dragović, spec. ortopedije vilica

Koordinator kvaliteta
Jelena Ivanković, dipl. menadžer zdravstvene zaštite

Glavna sestra
Miladinka Mirošljević, medicinska sestra

Etički odbor
Prof. dr Aleksandra Marković
Tatjana Ćorović, dipl. pravnik
Prof. dr Verica Pavlić
Nataša Dragović spec. dr stom.
Predrag Jovičić spec. dr stom.