Oralna hirurgija

SLUŽBA ZA ORALNU HIRURGIJU

U Službi za oralnu hirurgiju pružaju se sljedeće usluge:

 • hirurške ekstrakcije zuba;
 • hirurško liječenje komplikacija nakon vađenja zuba;
 • hirurško liječenje dobroćudnih patoloških promjena na vilicama;
 • komplikovane ekstrakcije zuba;
 • ekstrakcija impaktiranih zuba;
 • hirurška terapija kod zuba sa otežanim nicanjem;
 • zbrinjavanje komplikacija nakon ekstrakcije zuba;
 • hirurška terapija dentogenih infekcija;
 • resekcija zuba (apikotomija);
 • preprotetska priprema;
 • ugradnja implantata;
 • ostale usluge iz oblasti oralne hirurgije.

Dr stom. Goran Arlov,

spec. oralne hirurgije

Dr stom. Predrag Jovičić,

spec. oralne hirurgije

Dr stom. Tamara Kljajčin,

spec. oralne hirurgije

Dr stom. Vaso Krunić,

spec. oralne hirurgije

Ostale službe i usluge