Opšta stomatologija

AMBULANTA ZA OPŠTU STOMATOLOGIJU

U Ambulanti za opštu stomatologiju pružaju se sljedeće usluge:

  • prvi i kontrolne pregled;
  • briga o kompletnom zdravstvenom stanju usta i zuba pacijenata kao doktor prvog kontakta;
  • tretman zbrinjavanja hitnih stanja;
  • samostalna ili timska dijagnostika, liječenje i rehabilitacija pacijenata;
  • dijagnostičke analize neophodne za procjenu zdravstvenog stanja i upućivanje specijalisti konsultantu;
  • ostale stomatološke usluge.

Dr stom. Tamara Janjić

Dr stom. Sanja Stanić

Dr stom. Milan Tejić

Dr stom. Tanja Tanasković

Dr stom. Tanja Glamočić

Dr stom. Darija Mijatović

Dr stom. Tamara Leščešen

Dr stom. Nataša Slijepčević

Dr stom. Snežana Burgić Pejić

Ostale službe i usluge