Održana radionica u Centru za specijalističke usluge “Za majku i dijete”

Dana 11.04.2019. godine u prostorijama USZ Centar za specijalističke usluge “Za majku i dijete”, a na inicijativu JZU „Zavod za stomatologiju“, održana je radionica na temu „Oralna higijena kod djece sa poteškoćama u razvoju” s ciljem da se, prije svega, roditelji, odnosno staratelji motivišu i edukuju o tome kolika je važnost očuvanja oralnog zdravlja, te kako i na koji način održavati oralnu higijenu kod ove djece. Zdravstveno vaspitni rad predstavlja osnovnu okosnicu svih preventivnih programa, kako individualnih tako i masovnih.

Ovom prilikom specijalisti preventivne i dječije stomatologije Zavoda za stomatologiju održali su prezentaciju pravilne i modifikovane tehnike pranja i četkanja zuba, položaja djeteta prilikom izvođenja istih, te pomoćnih sredstava za održavanje oralne higijene kod osoba sa poteškoćama u razvoju. Većina ovih pacijenata, bez obzira na godine, koristi meku, kašastu hranu, često zaslađene sirupe kao osnovnu terapiju, što sve uz neadekvatno održavanje oralne higijene stvara predisponirajuće faktore za nastanak oboljenja usne duplje. Isto tako, željeli smo da uputimo roditelje kada dovesti dijete na prvi pregled kod stomatologa, kako i na koji način se u toku prve posjete procjenjuje stanje oralnog zdravlja, utvrđuje stepen rizika za izvođenje stomatoloških intervencija, kao i da li se intervencija može izvesti u ambulanti ili je istu neophodno planirati u bolničkim uslovima primjenom  sedacije ili opšte anestezije, što je dosta čest slučaj kod ovih pacijenata.

Poslednjih godina sve više se mijenja svijest o stomatološkom zbrinjavanju osoba sa poteškoćama u razvoju. Činjenica je da osnovno oboljenje kod osoba ometenih u razvoju ( bilo da je riječ o fizičkoj, mentalnoj, emocionalnoj, socijalnoj  ili nekoj drugoj vrsti hendikepa) može direktno uticati na oralno zdravlje i uzrokovati pojavu oralnih oboljenja. Međutim, isto tako oboljenja u usnoj duplji, na  prvom mjestu karijes i parodontopatija, takođe mogu uticati na pogoršanje osnovnog oboljenja i time ugroziti život djeteta, npr. kod pacijenata sa urođenim srčanim manama rizik od infektivnog endokarditisa se povećava u prisutnosti bakterija koje se nalaze u dentalnom plaku.

Gotovo svaka kategorija osoba sa poteškoćama u razvoju prilikom planiranja stomatološkog tretman zahtijeva timski i multidisciplinaran  pristup,  kako svih specijalista stomatologije, tako i tijesnu saradnju sa ljekarima koji vode osnovno oboljenje kod ovih pacijenata, jer samo takav pristup može dati očekivane rezultate.

Dobra oralna higijena je osnovni preduslov za prevenciju oralnih oboljenja.