Međunarodni simpozijum stomatologa i saradnika pod nazivom “Primjena savremenih dijagnostičkih principa u stomatologiji”

U zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, 29. i 30. marta 2019.godine održan je Međunarodni simpozijum stomatologa i saradnika pod nazivom “Primena savremenih dijagnostičkih principa u stomatologiji”, u kome je i naša ustanova zauzela aktivno učešće. Doc.dr Verica Pavlić kao član naučnog odbora ovog Simpozijuma, predstavila je Zavod za stomatologiju predavanjem po pozivu pod naslovom “Primjena antimikrobne fotodinamičke terapije kao minimalno invazivnog pristupa u liječenju oboljelog parodoncijuma”.

Na Simpozijumu učestvovali su eminentni stručnjaci iz svih naučnih oblasti stomatologije iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Makedonije. Simpozijum je ispraćen i sa bogatom izložbom stomatološke opreme i materijala.