Karijes ranog djetinjstva (krd)

Karijes u ranom djetinjstvu podrazumijeva postojanje jednog ili više karioznih (pokvarenih) zuba, ekstrahovanog (izvađenog) ili plombiranog zuba kod djece do 71 mjesec ili mlađe. U literaturi  se spominju različiti nazivi, a kod nas se već dugo koristi naziv “cirkularni karijes” zbog karakterističnog kružnog širenja karijesa oko vrata krunice zuba (dio zuba blizu desni).Počinje na strani zuba koja je okrenuta prema usnama. Ukoliko se ništa ne preduzme, brzo napreduje i dovodi do razaranja kompletne krunice zuba.

Karijes ranog djetinjstva

Dugo se smatralo da je osnovni krivac isključivo bočica i njeno neadekvatno korišćenje. Djeca se u tom periodu (u vrijeme i poslije nicanja zuba) hrane tečnom, zaslađenom i kašastom hranom. Međutim,brojna istraživanja su pokazala da se ovakav oblik karijesa javljao ne samo kod djece koja su koristila flašicu, nego i kod one koja nisu, što je potvrdilo da flašica nije jedini uzrok u nastanku oboljenja. Danas se zna da je to multikauzalno oboljenje i ogromna pažnja je usmjerena na analizu faktora sredine.

Da bi se karijes razvio neophodno je prisutvo mikroorganizama. Glavni kariogeni mikroorganizmi pripadaju grupi streptokoka, među kojima je najznačajniji Streptococus mutans. Bebe bakterije najčešće dobijaju preko majke tzv. vertikalnom transmisijom, ali i svih drugih osoba koje su u bliskom kontaktu sa bebama. Povećano prisustvo streptokoka u usnoj duplji ne znači da će se nužno razviti karijes ranog djetinjstva, mada ukazuje na povećan rizik za nastank istog.

Izuzetno važnu ulogu u razvoju i napredovanju karijesa imaju ugljeni hidrati. Učestalo unošenje i prolongiran kontakt postaju faktori rizika. Dokazana je povezanost između karijesa i ugljenih hidrata, naročito ukoliko je konzumiranje učestalo, između obroka ili u toku noći, kada je najmanje prisutan zaštitni efekat pljuvačke.

Karijes ranog djetinjstva zahvata glatke površine zuba, najčešće labijalne površine gornjih sjekutića (dio zuba okrenut prema usnama).Karakterističan nastanak karijesa ranog djetinjstva u vratnom dijelu zuba objašnjava se razlikama u kvalitetu mineralizacije mliječnih zuba prije i poslije rođenja. Gleđ mliječnih zuba u vratnom dijelu mineralizuje se nakon rođenja, kada može biti izložena nepovoljnim uticajima na sam proces mineralizacije(oboljenja respiratornog trakta, ishrana, adaptacija na novu sredinu, sistemska oboljenja i sl.).

Pljuvačka ima izuzetno značajnu ulogu u zaštiti zuba od nastanka karijesa. Odstranjuje ostatke hrane sa zuba i mikroorganizme, ima ulogu pufera protiv kiselina koje proizvode bakterije, sadrži minerale, kalcijum i fosfate, koji pomažu mineralizaciju gleđi. Specifična lokalizacija karijesa ranog djetinjstva objašnjava se smanjenom količinom pljuvačke u ovom predjelu i smanjenom količinom u periodu spavanja, a znamo da bebe provode najveći dio dana spavajući.

Dakle, povezanost glavnih faktora može se objasniti na sljedeći način: karijes započinje streptokoknom infekcijom, uz akumulaciju streptokoka u dentalnom plaku koji nastaje učestalim i prolongiranim unošenjem ugljenih hidrata.

Šta uraditi da se spriječi razvoj karijesa ranog djetinjstva?

Prevencija karijesa ranog djetinjstva počinje još u trudnoći. Trudnica mora biti svjesna važnosti oralnog zdravlja u trudnoći. Potrebno je buduće majke obučiti o pravilnom održavanju oralne higijene, sanirati karijes ili druga oboljenja, ukoliko postoje. Takođe je potrebno smanjiti transmisiju bakterija koje izazivaju karijes, što se postiže izbjegavanjem korišćenja istog pribora za jelo, iste čaše, četkice za zube i ne stavljati  dječiju cuclu u svoja usta, ukoliko je dijete koristi!

Ukoliko dijete koristi flašicu, potrebno je da znate da ona služi isključivo za ishranu i da bi trebalo samo tada da se koristi. Koristi se kod djece koja se ne doje, a još uvijek ne mogu da piju iz čaše. Sadržaj flašice treba da  bude voda ili mlijeko (nezaslađeno), a sokove i druge zaslađene napitke treba izbjegavati . Dijete ne treba da zaspi sa flašicom u ustima jer to povećava rizik za nastanak karijesa. Do navršene prve godine života dijete bi trebalo da se odvikne od flašice i nauči da pije iz čaše.

Higijena!

Pranje zuba počinje sa nicanjem prvog mliječnog zuba. Zubi se peru dva puta dnevno. Može se koristiti parče gaze i voda ili mala, mekana četkica i pasta za zube sa niskim koncentracijama fluorida. Količina paste koju treba nanijeti na četkicu je veličine zrna graška ili je nanijeti samo u razmazu . Ukoliko se ne koristi pasta, mogu se koristiti  četkica i voda. Treba da pomažete djetetu da održava oralnu higijenu sve dok ne napuni najmanje 8 godina, odnosno sve dok mu pomažete u održavanju lične higijene.

Higijena prvih zubića. Redovna higijena

Pravilna ishrana takođe igra važnu ulogu u prevenciji oralnih oboljenja, između ostalog i karijesa ranog djetinjstva. Potrebno je da dijete ima redovne obroke i užine. Obrok treba da sadrži povrće, meso, mliječne proizvode, a slatkiši su poželjni samo poslije glavnog obroka. Rizik za pojavu karijesa zavisi od toga koliko puta dnevno dijete jede, koliko se hrana dugo zadržava u ustima i šta sve obrok sadrži.

Može se koristiti i zamjena za šećer, kao što je ksilitol. Žvakaće gume i bombone koje sadrže ksilitol kod djece mlađe od 4 godine se ne preporučuju jer može doći do aspiracije. Postoje sirupi koji sadrže ksilitol. Kod djece mlađe od 4 godine daje se 3-8g dnevno u podijeljenim dozama. Djeca starija od 4 godine mogu da koriste žvakaće gume, bombone i druge proizvode koji sadrže ksilitol.

Fluoridi su veoma značajni u prevenciji karijesa. Lokalna aplikacija fluorida podrazumijeva upotrebu rastvora, gelova, lakova i pasti za zube sa fluoridima. Lokalno aplikovane fluoride treba koristiti kod djece kod koje postoji povećan rizik za nastanak karijesa. Gelovi i rastvori se ne preporučuju kod djece mlađe od 6 godina, pošto nije dokazana efikasnost na mliječnim zubima, a osim toga, postoji opasnost od gutanja, za razliku od lakova za koje je dokazano da povoljno djeluju na mliječne zube.

Pranje zuba pastama za zube sa fluoridima je prikladna, jeftina i kulturološki prihvaćena zdravstvena mjera. Potrebno je koristiti samo količinu paste za zube veličine zrna graška za veoma malu djecu i neophodno je da roditelji učestvuju ili nadziru pranje zuba do najmanje osme godine života. Uzimanje hrane neposredno poslije pranja zuba bi trebalo izbjegavati. Djeca mlađa od 2 godine trebalo bi da koriste paste za zube sa 500 ppm F, a djeca od 2. do 6. godine paste sa 1000 ili više ppm F.

Redovne kontrole!

Navike redovnih kontrola u djetinjstvu će pospješiti brigu o oralnom zdravlju u daljem životu.Prevencija je mnogo manje traumatična za dijete nego terapija. Prvi kontakt malih pacijenata najpoželjnije je da bude bezbolan, te da nam dođete kada dijete još uvijek nema nikakvih problema i bolova. Rani stadijumi karijesa ranog djetinjstva mogu biti zaustavljeni primjenom preventivnih mjera!

Čekamo vas!

Autor: Milena Rađen-Gajić spec. dr stom. pec. preventivne i dječije stomatologije