II Simpozijum na Jahorini pod nazivom “Dan zdravlja” na temu Direktni (novi) oralni antikoagulansi (DOAK/NOAK) novi izazovi u terapiji

19. maja 2018. godine u hotelu „Termag“ na Jahorini održan je drugi po redu simpozijum „Dan zdravlja“, pod veoma aktuelnom temom: Direktni (novi) oralni antikoagulansi (DOAK/NOAK) – novi izazovi u terapiji.

Simpozijum je, kao predavače, okupio eminentne stručnjake iz navedene oblasti, te su učesnici imali priliku čuti najnovija dostignuća vezana za primjenu oralnih antikoagulantnih lijekova u praksi, kako medicinskoj i stomatološkoj, tako i iskustva magistara farmacije o ovoj veoma važnoj temi . Na Simpozijumu je doc. dr Verica Pavlić, spec.bolesti usta, održala predavanje pod nazivom „Oralni antikoagulantni lijekovi-stomatološki aspekti“.

Simpozijum je akreditovan kao međunarodni od strane Savjeta za zdravlje Republike Srpske i bodovan sa maksimalnih 10 bodova za predavače i 5 za slušaoce.