Član 52. ZJN

Kod ugovornog organa ne postoje privredni subjekti koji se u postupcima javnih nabavki mogu pojaviti kao učesnici, a koji su u situacijama iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22).