Zavod za stomatologiju Banja Luka je zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa u kojoj se pacijentima pružaju specijalističke usluge iz svih oblasti stomatologije.

Javna zdravstvena ustanova Zavod za stomatologiju je osnovana odlukom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-222594/0 od 16.12.2010. godine.


051/232-440

U Zavodu za stomatologiju se pružaju stomatološke usluge iz svih specijalističkih oblasti stomatologije:

Takođe, Zavod za stomatologiju Banja Luka u saradnji sa Klinikom za maksilofacijalnu hirurgiju UKC Banja Luka pruža stomatološke usluge u opštoj anesteziji za pacijente sa posebnim potrebama.

 

Radno vrijeme od
07:00-20:00 časova.